วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วิธีทำสิ่งของหมุนๆ


วิธีทำสิ่งของหมุนๆ1. เปิดไฟล์รูปที่ต้องการขึ้นมาในโปรแกรมอิมเมจเรดี้


2. ก๊อปปี้เลเยอร์ขึ้นมาอีก 2 เลเยอร์
ปิดตาเลเยอร์ 1 กับ 3 ,, เหลือเลเยอร์ 2 ไว้


3. Edit > Free Transform
ดูที่แถบเมนูบนๆหน่อยจะเห็นเหมือนในรูป
ปรับตรงมุมให้เป็น 120 องศา


4. ทีนี้ไปปิดตาเลเยอร์ 2
แล้วเปิดตาเลเยอร์ 3 แทน


5. Edit > Free Transform เหมือนเดิม
ปรับค่ามุมให้เป็น 240 องศา


6. หันมาดูที่กล่อง Animation ,,
* ถ้าหาไม่เจอให้ไปที่ Window > Animation
คลิกที่เฟรมแล้วตั้งเวลาตามต้องการ7. ตอนนี้มีเฟรมเดียวในกล่อง Animation
เปิดตาที่เลเยอร์ 1 แต่ปิดตาที่เลเยอร์ 2 กับ 3


8. เพิ่มเฟรมโดยคลิกที่รูปกระดาษพับใกล้ๆกับถังขยะ


9. คลิกที่เฟรม 2 แล้วไปปิดตาเลเยอร์ 1
โดยเปิดเลเยอร์ 2 ไว้อย่างเดียว


10. เพิ่มเฟรมที่ 3 ขึ้นมา โดยใช้วิธีเดิม
จากนั้นไปเปิดตาเลเยอร์ 3 อย่างเดียวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น